Open in new tab

Smarta fotbojor och VR när Kriminalvården digitaliseras

Kriminalvården har en tradition av egenutvecklade system.

Det är egentligen bara de administrativa ärendehanteringssystemen som är standardsystem – men när det gäller det som kallas klientsystemet, som hanterar de intagna, eller transportplaneringssystemet som håller reda på transporter mellan anstalter handlar det om egna system som moderniserats och uppdaterats under senare tid. Men det finns också många möjligheter att förändra och förbättra kriminalvården med den nya tekniken framåt framhåller Håkan Klarin, cio på Kriminalvården. – Kärnan i kriminalvården är att få till stånd möten mellan människor och få till stånd en förändring och förbättring – och där kan vi ta hjälp av digitala stöd.

Fotbojor är ett av de områden som har stor potential att förbättras tror Håkan Klarin. I dag handlar det om ganska enkel teknik som i stort sett bara visar var en person befinner sig. – Där skulle det gå att få in fler funktioner – exempelvis information om hur man mår, ungefär som hälsoappar fungerar i dag.

Visualisering är ett annat område som Håkan Klarin tror kan vara väldigt användbart inte minst för att skapa bättre lärmiljöer i utbildning av både intagna och anställda. – Vi har en stor utbildningsverksamhet och där kan säkert också vr spela en viktig roll.

Inte minst behöver vi rusta våra klienter – de måste kunna ta del av utvecklingen när de kommer ut i ett mer digitalt samhälle. Relationer med anhöriga är en annan viktig del där tekniken kan underlätta så att kontakten kan hållas på ett bra och säkert sätt.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se