Open in new tab

Skriver du bättre än mig?

Det har sagts förut, men det tål att sägas igen: det produceras mer content nu än någonsin tidigare.

År 2005 exponerades vi i genomsnitt för omkring 3 500 varumärkesrelaterade meddelanden varje dag. Idag överstiger den siffran 10 000.

Det talas numera ofta om "content overload", eller content chock. Vi kan helt enkelt inte ta in så många budskap under så kort tid.

Det talas också mycket om "bra" och "dåligt" content, och om detta skulle vi kunna skriva spaltmeter – allt från hur en text skapar eller skadar förtroende till hur tonalitet och igenkänning påverkar hur en text uppfattas. Ett ämne som dock ofta hamnar i bakvattnet, men som faktiskt kan vara direkt avgörande för hur vi reagerar på det innehåll vi möts av, är språket.

Det kan många gånger vara skiljelinjen mellan vad som uppfattas bra och dåligt. Med ett bristande språkbruk i ditt content går din trovärdighet förlorad och därmed möjligheten att nå fram med ditt budskap.


Läs hela artikeln →
hagvallsjoman.se