Samarbete i den digitala åldern

Det finns få myter som är så seglivade som det ensamma geniet. Vi lever med förskönade bilder av Newton under sitt träd eller Albert Einstein i sitt laboratorium som får en snilleblixt och kommer på något omvälvande för vår omvärld. Även om dessa finns än idag, är det snarare en regel än undantag att genidrag numera kommer från hela team som samarbetar och inte från enstaka genier.

Det är i mötet mellan människor som innovation och nya idéer uppkommer. Ett väloljat team, avdelning och för den delen företag har möjligheter att skapa värde som enstaka individer inte kan komma i närheten av. Det här förstår både individer och organisationer och vi lägger mycket tid och kraft på samarbete idag. 

Vi håller informationsmöten på flera nivåer i företaget, för att vara säkra på att alla förstår var vi är, vart vi är på väg och vilka gemensamma utmaningar vi står inför. Vi skickar e-post till varandra för att diskutera och samarbeta kring frågor och dokument, ofta med kopia till andra personer för kännedom. Och vi sparar våra presentationer, kalkylblad och andra dokument på en gemensam yta så att det blir tillgängligt för andra.

Det kan dock bli för mycket av det goda. Det vanligaste vi hör när vi gör intervjuer hos ett företags anställda är att man sitter i för många möten och får för mycket e-post. Det näst vanligaste är, ironiskt nog, att man får för lite information och inte tycker sig få veta tillräckligt mycket om verksamheten. Att man inte hittar information eller litar på att den är aktuell brukar kvala in på en tredje plats.

Så trots vår ambition till samarbete och att få så väloljade team som möjligt, verkar det som att de verktyg vi använder missar målet. Jag har inte hört en enda person som önskar fler informationsmöten eller mer e-post.

Jag tror att detta är frukterna av en gammaldags syn på samarbete. De tre största effektivitetsvinsterna vi ser hos företag för intern kommunikation är just dessa tre. Om du vill digitalisera det interna arbetet i er organisation är det ett tips att börja titta på informationsmötet, e-posten och de delade filerna. Där finns det stora effektivitetsvinster.

Verktygen för att komma bort från dessa fallgropar finns idag. Det som krävs är en förståelse och en implementation som gör att ett digitalt synsätt på internt samarbete används. Det här och mycket mer kommer vi att prata om på EGBS dagen, ett event som lyfter diskussionen om Social Business till nästa nivå.


Texten är skriven av: Erik Näslund