Open in new tab

Så tycker outsourcingköparna om sina leverantörer – molnjättarna allt populärare

I årets stora undersökning av kundnöjdheten på den nordiska outsourcingmarknaden är det inte de traditionella outsourcingleverantörerna som sticker ut – utan de stora molnjättarna som är med i studien, och som snabbt vinner terräng.

– Det är tydligt att molnleverantörerna rör sig uppåt i mätningarna. Att kunderna är så pass nöjda som de är intressant, eftersom det här rör sig om väldigt standardiserade tjänster, där du får vad du betalar för, säger Peter Wardell, sourcingexpert på PA Consulting, som gjort undersökningen tillsammans med Whitelane Research. – Nu får ju en del av molnleverantörerna också mer närvaro här, i och med de datacenter som byggs, och det kan ju också påverka nöjdheten hos kunderna.

I den här undersökningen har fler än 330 av de organisationer som köper mest it i Norden deltagit. Totalt har över 1000 outsourcingkontrakt och 32 tjänsteleverantörer utvärderats.

Definitionen för outsourcing i studien är "definierade tjänster med tydliga kvalitetskrav". Men att molnleverantörerna reser sig på det här sättet borde vara oroväckande nyheter för de traditionella outsourcingleverantörerna?

– De flesta leverantörer jag pratat med har förhållit sig till molnleverantörerna och snarare byggt partnerskap med dem. En annan intressant tendens på outsourcingmarknaden är, kanske lite paradoxalt, att företag faktiskt tar tillbaka mer och mer it.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se

Läs nästa artikel

IBM Cloud Private

Läs nästa: IBM Cloud Private