Open in new tab

Så såg e-handeln i Sverige ut under 2017

E-handeln växer allt mer och i AudienceProjects senaste undersökning kartläggs hur e-handeln såg ut såväl i Sverige som övriga Norden samt USA och England under 2017.

Sverige ligger före sina Nordiska grannländer vad gäller att handla online, men ligger fortfarande efter både England och USA. Frågan är även vilken e-handelssajt som är störst, Wish eller Amazon, eller någon helt annan? I Sverige har utvecklingen gått snabbt framåt, och antalet personer som handlar online ökar stadigt.

 Under 2017 handlade 71% av Sveriges online-population på nätet minst en gång per månad, att jämföra med ett snitt på 60% för Norden som helhet.  I USA och England ligger motsvarande siffror på omkring 80%, medan Danmark ligger sist på 56%.

De dominerande grupperna är kvinnor i åldrarna 26-45 år, även om skillnaderna generellt är mycket små. I Sverige handlar 75% av kvinnorna och 68% av männen online, sett till ålder handlar 79% av personer mellan 36-45 och 77% av personer mellan 26-35 på nätet.

Samtidigt är det hela 61% av personer över 65 års ålder som handlar online, så att handla på nätet har blivit vanligt även bland de äldre åldersgrupperna. Svenskarna är även de som är mest benägna att använda flera olika enheter när de handlar, men vanligast är fortfarande att människor undersöker produkter på nätet och sedan handlar sina produkter i en fysisk butik, i alla fall i de Nordiska länderna.

I både USA och England har e-handeln gått om den fysiska butikshandeln, men fortfarande i Sverige så föredrar 51% att handla i en butik jämfört med 43 % som handlar på nätet.


Läs hela artikeln →
www.dagensanalys.se