Open in new tab

Så lyckas företag med IoT

Mer än hälften av de företag där IoT-initiativen redan från start stöttats av ledningen uppger att deras arbete varit mycket framgångsrikt.

Det gäller för mer än 60 procent av de företag som har en CDO som driver utvecklingsarbetet. – När IoT ska vara en del av verksamheten är det nödvändigt att göra större organisatoriska förändringar.

IoT ska vara en del av företagets samlade digitala transformation och det kräver bland annat att medarbetarna kan höja sin kompetens. Därför är högsta ledningens stöd, uppbackning och engagemang avgörande för att projektet ska lyckas.

Enligt rapporten anses ökad produktivitet och kostnadsbesparingar vara de främsta fördelarna med att använda IoT.


Läs hela artikeln →
www.voister.se