Open in new tab

Så använder du analys för att förutsäga framtiden

Att titta bakåt och sedan använda den kunskapen för att ge pålitliga förutsägelser kring trender och beteenden för nästa millisekund, dag eller år framåt – ja det ger självklart stora fördelar.

I dag används prediktiv analys i många organisationer och enligt analysföretaget Zion Market kommer marknadsvärdet att ligga på runt 10,95 miljarder dollar, drygt 95 miljarder kronor, 2022. Vår amerikanska systertidning CIO har tittat närmare på prediktiv analys och hur det kan användas.

Hur fungerar prediktiv analys?  . Prediktiv analys drar nytta av många metoder och tekniker som big data, datautvinning, statistisk modellering, maskininlärning och ett antal matematiska processer.

Det handlar om att upptäcka mönster i de data man har som kan peka på risker och möjligheter framåt. Exempelvis kan man skapa modeller för att hitta kopplingar mellan olika beteenden.

Med hjälp av modellerna går det att fatta informerade beslut kring exempelvis logistik och upphandlingar. . Vad är fördelarna med prediktiv analys?


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se