Radar: Den perfekta stormen del 2

Den tekniska utvecklingen möjliggör en ny typ av företag som förstår hur de ska tillämpa den nya tekniken och kör om sina konkurrenter på insidan. Radar är mycket tydliga mot företagsledare som ännu inte tagit till sig att vad som händer på tekniksidan har en direkt och mycket kraftfull påverkan på hela företaget. Antingen sätter man sig in i möjligheter och hot eller så står man inför en uppenbar risk att utkonkurreras. 

"Det är Radars bedömning att dagens ledare måste omfamna ett större teknikintresse än tidigare för att inte tappa möjligheter och konkurrenskraft. Det är nu dags att diskutera lust och nyfikenhet vilket kommer att kännas obekvämt i de flesta ledningsgrupper."

Radar identifierar tre tekniker som rätt använda kan förändra hur vi skapar värde mer effektivt med branschöverskridande tillämpningar. 

Artificiell intelligens är på allas läppar och det är också en enormt stort satsningsområde för exempel IBM. Radar skriver in sin rapport att AI-området är på väg att utvecklas i två riktningar. Den ena riktningen är där AI skapar mervärde i avgränsande förbättringar. Den andra riktningen är när AI används för att utforska. 

Internet of Things är ett teknikområde där Radar räknar med att vi om sju år har tusentals miljarder IoT-sensorer och enheter som skapar dataflöden vilka kan omvandlas och utvecklas till synnerligen värdefulla tillämpningar. IoT kan användas i en lång rad processer och skapar möjligheter att öka kvalitet, sänka tidsåtgång och kundapassning. Och mycket mer. 

Blockkedjeteknik är en teknik som associeras med tillit och transparens. Med blockkedjeteknik möjliggör man distribution men inte kopiering eller ändring av den digitala informationen. Med blockkedjeteknik behöver våra processer inte tappa fart på grund av olika typer av osäkerhet, ex hur man ska lita på digitala tillgångar, autentisering, transaktioner i flera led och verifiering. 

Den totala ”digitala investeringsvolymen” i Sverige är över 20,5 miljarder kronor 2018 och växer med cirka 9 procent. Teknikerna med disruptiv potential omsätter över 1,8 miljarder kronor i Sverige och uppvisar mycket kraftig tillväxt, på mellan 56 till 70 procent årligen (Radar). 

 Läs mer. Kräver dock konto.