Pod #26 – Mindre bekämpningsmedel med ny teknik

Lättlyssnad podcast om hur ny teknik gör det möjligt att odla vår vanligaste basgröda med mindre bekämpningsmedel. Drönare och bildigenkänningsteknik användes för att hitta de sjuka potatisplantorna. 

Potatis är verkligen en uppskattad råvara i många svenska kök. Vad många inte vet är att potatis är en av de mest besprutade grödorna. Det största hotet mot potatisen är bladmögel, och de flesta läste säkert i skolan om hur hårt Irland drabbades på 1800-talet när potatisen ruttnade av angreppen. 

Lantbruksuniversitetet i Alnarp och ett IBM-team skapade tillsammans en teknisk lösning som reducerar behovet av att bespruta potatisen. Lösningen bygger på drönare och ny teknik. Teamet filmade potatisfälten med hjälp av drönare och ny teknik lärde sig att identifiera vad som är sjuk potatisplanta och vad som är en frisk potatisplanta. Eftersom bladmögel och andra växtsjukdomar i hög grad är väderberoende la man också in väderdata in i lösningen. 

Podden avrundas med hur teamet tänkte kring hur den nya tekniken kan bidra till en ny affärsmodell. Tänk exempelvis på ett företag som tillverkar och säljer traditionell växtbekämpning. Ett framtida erbjudande skulle kunna vara en skräddarsydd användning av rätt mängd bekämpningsmedel baserad på inspektion med drönare och prediktiv analys. 


Podden baseras på en intervju med Henrik Dalin, IBM Malmö.

Läs nästa artikel

Advanced conversational AI concepts - Watson

Läs nästa: Advanced conversational AI concepts - Watson