Pod #21 –Trender och möjligheter på en mogen BI marknad

Att få insikt, kunskap och beslutstöd från den information som gömmer sig i stora datamängder har blivit allt mer prioriterat bland företag. Det finns ett riktigt värde i att blicka inåt och analysera den data som företagets olika processer, system, individer och avdelningar genererar. För att fördjupa oss i ämnet  har vi valt att bjuda in en riktig BI expert från en av våra främsta Business Analytics partners till podden.

 I det här avsnittet får du lära känna Thomas Svahn, Vice VD och Business Analytics evangelist på Advectas. 

Ur innehållet: 

  • Vi pratar om Business Analytics trenden i sig, var den är idag och var den är på väg, i Sverige och i andra länder. 
  • Advectas egna BI studie som de nyligen genomfört, varför de tog initiativet till den och vad den säger om företagens mognad att implementera BI lösningar i en tid då information har blivit en viktig del av företags kapital.
  • Self service BI, en tydlig trend som växer sig allt starkare bland företag och sätter individen i centrum. 

Beslutsstöd är inte längre bara för företag, inte heller är det bara för en IT-avdelning eller ekonomiavdelning eller endast för de som ingår i en ledningsgrupp. Vi är i en brytpunkt enligt Thomas. Han menar att beslutsstöd är för alla, vi använder det både privat och på jobbet och trenden går mot att fler individer på fler avdelningar börjar inse vikten av att arbeta framåt med hjälp av att analysera data. Det sträcker sig till och med så långt att fler individer numera ser ett mycket stort behov av att på egen hand hitta stöd och information genom att genomföra egna analysprocesser och Self Service BI enligt Thomas.


Vi säger stort tack till Thomas för att han medverkade i vår podd och delade med sig av sin kunskap. Thomas gästbloggar även på digitaliserat.nu, här kan du ta del av hans tankar kring ämnet Self Service BI. Bloggen hittar du även på Advectas egna bloggportal

Texten är skriven av: Sara Alvin Hansson

Läs nästa artikel

We need to fix the broken model of geolocation data

Läs nästa: We need to fix the broken model of geolocation data