Pod #18 – Att digitalisera en fysisk miljö

Visst är det möjligt att digitalisera en fysisk miljö - det har gjorts på Wenngarn. En slottsmiljö strax norr om Sigtuna som på 1100 talet var bostad för riddare, statsmän och riksråd. På 1600 talet barockinspirerat slott och för 100 år sedan en alkoholistanstalt. Nära till förfall hamnade Wenngarn tillslut i rätta händer och platsen transformerades till ett levande bysamhälle för boende, företagare och besökare.

I det här avsnittet av Digitaliseratpodden träffar vi Olle Larsson, byggentreprenör och VD på Wenngarn Group. Han tog initiativet att driva den omfattande upprustningen av denna historiska plats för att sedan ta beslutet att digitalisera den genom modern teknik. Vi träffar också Jonas Möller, försäljningschef på EGBS Consulting AB som fick uppdraget att stötta den digitalisering som skulle bevara och berätta 1000 år av historia men också kunna skapa historia 1000 år framåt.

Var börjar man, vad innebär det i praktiken och vad behövs det för verktyg för att lyckas med uppdraget? Tillsammans berättar de sin historia om hur digitaliseringsinitiativet av denna fysiska miljö startade. Hur de gemensamt identifierat ett antal verktyg som skulle göra det möjligt och hur de tog beslutet att gå efter devisen ”mobile only” med hjälp av IBM Bluemix.

Initiativet att digitalisera kom delvist utifrån ett reseperspektiv, att kunna bjuda in besökare och samtidigt leverera ett värde av själva besöket som också kan leda till ett återbesök. Men digitaliseringsinitiativet skulle även underlätta för de individer som har Wenngarn som arbetsplats eller bostad. Där kommunikationen mellan arbetsgivare och anställda, hyresvärd och boende och andra medlemmar skulle bli digitalt anpassad. Och det var inte alltid så lätt enligt Olle som beskriver det så här:

“Att digitalisera något eller att implementera nya digitala verktyg är komplicerat. Inte bara behöver man en bakomliggande teknik för att få något att fungera i en digital miljö. Man måste även få in behovet av användandet för att också börja använda sig av det. Man måste helt enkelt se till att produkten blir nödvändig för användaren. Att gå från nice to have till need to have. Och det görs bäst genom att hitta de funktioner som förenklar för användaren så att det blir ett måste att använda”. 

På Wenngarn har man tack vare en digitalisering av den fysiska miljön en unik möjlighet att möta historien och samtidigt se in i framtiden. Olle och hans team har transformerat ett slott nära till förfall till det levande bysamhälle som det är idag. Att sedan ta nästa steg i utvecklingen och inleda digitaliseringen av den fysiska miljön har inneburit att de adderat värde till platsen, bygger ett starkt varumärke samtidigt som det berättar platsens unika historia, tillgängligt för alla genom mobila enheter.

Med Bluemix som verktyg har Wenngarn kunnat vara kompatibla för en digital värld där man allt som oftast söker efter information via mobilen. Vi vill tacka Olle och Jonas för att ni så generöst delar med er av den spännande digitaliseringsresan.


Texten är skriven av Sara Alvin-Hansson