Pod #17 – Internet of things förändrar världen

Med hjälp av kognitiva system kan människan och maskinerna jobba ihop och tillsammans skapa en helt ny värld. Det är det som händer när prylarna, maskinerna och systemen blir så intelligenta att de faktiskt kan stötta användaren dvs oss människor och generera helt nya upplevelser. I den här podcasten får du möta Mikael Haglund, teknisk direktör (CTO) på IBM. 

Den teknikförändring som just nu pågår gör det möjligt att utnyttja system på helt nya sätt. Faktum är att det mesta kan bli smartare och det finns snart ingen gräns för vad som kan åstadkommas när produkter och prylar integreras med den avancerade teknik som idag finns tillgänglig på marknaden. Men det krävs även att alla smarta saker också är designade för att klara sina uppdrag.

Det är viktigt att branschen med hjälp av Internet of Things och kognitiva system redan från början har ett bra sätt att interagera med användarna. Det påverkar också hur vi förhåller oss till våra kunder. “Ingen tillväxt på nätet utan tilltro, vi måste vara noga att skydda användarnas integritet” säger Mikael.

Vad är då Internet of Things och vad innebär det i praktiken? Hur mogen är trenden bland företag och hur påverkar den inom industrin eller de som tillverkar olika ”saker”? I samtalet med den kognitiva leksaken Dino vill Mikael visa på de enorma möjligheter som vår värld står inför att utveckla produkter som med smart teknik integrerat kan generera ett unikt affärsvärde. Ett affärsvärde som verkligen gör skillnad för användaren.

Fler svenska företag börjar inse värdet att utvecklas med teknikens hjälp. Mikael menar att de nu också börjar se det riktiga affärshotet att stå utanför och inte dra nytta av IOT trenden. Det går inte bara att digitalisera. För att kunna skaffa sig en helhetsbild av data från olika system behövs teknik som kan hantera mängden, hjälpa oss dra slutsatser och få ut ett affärsvärde från det. Förr eller senare behöver man ta hjälp av kognitiva system som ser och hör det människan inte klarar av på egen hand. Mikael beskriver det som “Where code goes, data flows and cognition will follow”, något som IBM investerar stort att utveckla system för.

I vår IOT-värld kommer det att behövas många fler designers som kan designa system och produkter anpassat efter nya användningsområden som också är optimala för människan. Man behöver lyfta blicken för att förstå vad digitaliseringen också kan generera för affärsvärde. Därför erbjuder IBM vissa företag olika Design Thinking workshops. 

Vi vill tacka Mikael Haglund och Dino för att ni medverkade i vår podcast och bjöd på en intressant diskussion. 


Texten är skriven av Sara Alvin-Hansson