Open in new tab

Patienterna föredrar chatbotar

– I takt med att AI och machine learning kommer allt närmare konsumenterna, ser vi också en allt snabbare utveckling av AI-relaterade lösningar inom hälso- och sjukvården, säger Sarah Lidé, branschspecialist inom hälso- och sjukvård på PwC Sverige. För bara några år sedan var många tveksamma till att läkare via video skulle få genomslag i Sverige medan utvecklingen i dag tyder på det motsatta.

Statistik över patientflödet till Kry och Min Doktor visar att småbarnsföräldrar i storstäder och unga vuxna är aktiva besökare av läkare via video. Sarah Lidé är branschspecialist inom hälso- och sjukvård på PwC Sverige. FDA DRIVER INNOVATION. AI har varit ett buzzword under 2017 och det finns ett stort intresse både i USA och Europa för teknikens möjligheter att höja kvaliteten i vården för både personal och patienter.

Men utvecklingen har kommit olika långt i olika länder, berättar Sarah Lidé. – Tillämpningen har kommit längre i till exempel USA och Storbritannien än den har i Sverige. Det beror dels på hur vården organiseras och finansieras och dels på inställningen till innovation. USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA är till exempel mycket positiv till innovation medan vi i Sverige generellt är mer avvaktande, bland annat med tanke på viktiga frågor om patientsäkerhet.

Samtidigt står vi inför stora utmaningar som behovet av tillgång till vård för en åldrande befolkning. .


Läs hela artikeln →
www.voister.se