Open in new tab

Offentlig sektor i förarsätet för hajpad teknik – när de törs

Statliga myndigheter är inte bara mossiga, utan kan ibland vara loket som driver på ny hajpad teknik.

Men det krävs att man vågar ta steget, och att man vågar vara beredd att misslyckas. Offentlig sektor utgör en stor del av den svenska it-branschen.

För många kan den offentliga marknaden framstå som mossig. Men det är inte hela bilden.

I vissa fall är det precis tvärtom, det vill säga offentliga kunder är bland de första att anamma den senaste och mest hajpade tekniken. Vi skrev exempelvis nyligen om marknaden för tjänster inom kognitiv AI. När analysföretaget IDC blickar framåt mot hur den marknaden kommer att växa så räknar man med att offentlig sektor kommer att stå för den största tillväxten, med en genomsnittlig årstillväxt på 70 procent under de kommande åren.

Givetvis kan det faktum att man har en hel stat i ryggen, vid rätt omständigheter, göra att myndigheter vågar ta lite större risker. Men risktagandet och testandet tvingas också ta hänsyn till ett strikt regelverk, som troligen kan ha en hämmande effekt.

Läs också: Regeringens digitalboss: alla måste inse att digitaliseringen förändrar allt.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se