Open in new tab

Nu ska kommunerna digitaliseras – 

Digitalisering ute i kommunerna, landstingen och regionerna är en nödvändighet för att klara välfärden framåt konstaterar Jenny Birkestad, direktör för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL sedan i oktober.

Hon pekar på hur automatisering och digitalisering måste till för att klara behovet av välfärdstjänster. – En utmaning framåt är demografiska förändringar med fler barn och äldre som ökar behoven av välfärdstjänster.

Samtidigt gör en ökad arbetskraftsbrist det tuffare för kommuner, landsting och regioner att rekrytera nya medarbetare, säger hon. I Rekryteringsrapporten som SKL släppte nyligen har man tittat på tre olika strategier för att möta det och digitalisering är den viktigaste av de tre strategierna, konstaterar hon.

Totalt räknar man med att det går att minska rekryteringsbehoven med 180 000 personer – förlängt arbetsliv kan minska rekryteringsbehovet med 50 000, att fler jobbar mer kan minska det med 59 000 men om mest påverkan har ny teknik som kan minska behovet av rekrytering med 71 000 personer. Samtidigt räknar SKL med att efterfrågan på välfärdstjänster ökar snabbare än intäkterna det närmaste åren och att det kommer att ligga 59 miljarder back om tre år.

Men Jenny Birkestad är inte pessimistisk – tvärtom. – Det händer otroligt mycket just nu, säger hon.

En viktig pusselbit som är på gång är ett förslag från Kommunutredningen om lättnader i kommunallagens så kallade lokaliseringsprincip.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se