Open in new tab

Nu måste offentliga sektorns sajter byggas om – nya lagkrav i höst

Samhället blir allt mer digitalt och offentliga tjänster och information finns på nätet.

Det är där vi gör sådant som att ställa barnen i dagiskö, deklarera och ansöka om bygglov. Men det som underlättar för många av oss riskerar att utestänga andra om det inte görs på rätt sät.

Och nu skärps kraven på att myndigheter, och även privata aktörer som sköter offentliga tjänster, ser till att personer med funktionsnedsättningar – som synskadade, hörselskadade, dyslektiker eller personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar – kan använda sig av det digitala utbudet på deras sajter och appar. – Det är hög tid att förbereda sig och exempelvis upphandla nya system även om kraven inte gäller ännu, säger Pär Lannerö som är projektledare för webbriktlinjer.

se på Post- och telestyrelsen, PTS. – Det är ännu inte helt klart exakt vad som kommer att gälla, även om det mesta är tydligt, säger han och konstaterar att regeringens förslag exempelvis inte ringar in vilka andra tjänster som skulle kunna omfattas av de nya reglerna förutom webbplatser och appar. – Det talas om digital offentlig service, en beskrivning som är avsiktligt vag, säger han.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se