Open in new tab

Nu digitaliseras marknaden för juridiska tjänster

Juridiska tjänster digitaliseras och nya onlinebaserade aktörer levererar prispressade tjänster via internet.

Digitaliseringen av branschen sker utan plötsliga omvälvningar. Det sker en digitalisering av juridiska tjänster som är i linje med den pågående digitaliseringen av hela tjänstesektorn.

Digitaliseringen har kommit olika långt inom skilda delar av juridiken och ser olika ut beroende på vilken inriktning advokatbyråerna har på sin verksamhet. De som har kommit allra längst i utvecklingen är de stora internationella aktörerna, inklusive några av de större svenska advokatbyråerna.

Under 2017 har de här aktörerna börjat göra experiment med artificiell intelligens (AI). Det innebär att de har börjat testa mjukvara som både kan analysera information och ge rekommendationer.


Läs hela artikeln →
www.konkurrensverket.se

Läs nästa artikel

De 7 dödssynderna inom utveckling av digital handel - Solteq

Läs nästa: De 7 dödssynderna inom utveckling av digital handel - Solteq