​När viktig data ligger dold under ytan

På senare tid har en ny IT-utmaning dykt upp. Vi känner redan till att vi behöver hantera växande datamängder ooch det här med att anpassa sin organisation till den snabba förändringstakten har vi förstått. Men det finns ännu en utmaning: att ta sig an den dolda informationen under ytan. Vi träffade Pär Åberg är VD på IT- och intranätsexperten EdgeGuide. 

Mängden data och antalet dagliga kontakter ökar konstant. När en stor del av ett företags data ligger dolt under ytan krävs smarta system och lösningar som kan ta sig an detta gigantiska isberg av information. System som kan koppla samman, tolka, förädla och omvandla all osynlig data till värdefull insikt. Inte minst allteftersom nya arbetssätt, verktyg och tjänster utvecklas. 

Pär Åberg vill betona att en lyckad integration av nya verktyg, särskilt inom Social Business, kräver att kunden har en tydlig målbild.

 Det går inte att bara säga: ”Nu ska vi bli sociala” och sen förvänta sig underverk. 

En av våra kunder är ett företag inom säkerhetsbranschen. Inom denna bransch råder mycket låg etableringströskel, så konkurrenterna är ofta små, lokala företag som kan konkurrera med låga priser. Företaget, alltså vår kund, vände sig till riktigt stora företag.  De hade ett tydligt mål; att dra nytta av sin storlek. Alla anställda med kundkontakt började dela information om kunder, inköpspriser med mera. En tydlig konkurrensfördel uppnåddes tack vare internt samarbete.


EdgeGuide levererar innovativa IT-baserade samarbetslösningar som förbättrar verksamhetsprocesser, informations- och kompetensutbyte. De hjälper sina kunder att knyta samman intern och extern kommunikationsstrategi och att koppla dessa till strategier och de övergripande affärsmålen.


Texten är skriven i samtal med Pär Åberg