Open in new tab

När projektet spårar ur – har är 3 tips hur du får tillbaka det på banan

1. Var uppmärksam på signalerna.

Först och främst, var väldigt uppmärksam på alla typer av signaler om att det kan finnas problem med ditt projekt. • Kommunikationsglappen blir fler och kommer oftare.

Om rätt information inte når fram till rätt mottagare i tid så kan det vara en signal om att saker inte står rätt till, och det kan indikera att det finns större problem. Håll därför kontinuerlig kontakt med gruppledare, andra nyckelpersoner och intressenter så du kan få en föraning om trubbel innan det växer till sig och blir ohanterligt och ödelägger hela projektet.

• Fler konflikter. Konflikter uppstår ofta när kommunikationen inte fungerar, uppgifter missas och deadlines inte hålls.

Projektledare måste ha ögonen öppna efter mindre konflikter – som snabbt kan eskalera. • Inköpen till projektet minskar.

När gruppmedlemmar och andra intressenter tappar intresse eller förtroende för ett projekt, så minskar också inköpen till projektet.


Läs hela artikeln →
cio.idg.se