Morgondagens hostingbolag är orkesterledare

Morgondagens hostingbolag behöver en ny lönsam roll i värdekedjan när svenska IT-avdelningar ersätter traditionell infrastruktur med molntjänster i form av IaaS från globala leverantörer. 

Svenska IT-avdelningar ersätter traditionell infrastruktur med molntjänster i form av IaaS.  Men samtidigt som marknadens värde ökar, kliver de globala leverantörerna in, redo med standardiserade erbjudande med en prislapp som är svår att matcha. Redan nu upplever en del leverantörer av drifttjänster att det är svårt att förklara för kunderna varför de är dyrare. Kanske väljer man i ett sådant läge att bjuda på någon extratjänst, vilket urholkar lönsamheten.  

Svenska IT-kunder kommer helt säkert ta chansen att köpa kapacitet till ett lägre pris. Det är ju själva pressade av krympande IT-budgetar och har nya krav på sig att stötta verksamhetens innovation. 

Men ur denna tuffa situation finns mycket att vinna. Morgondagens hostingbolag är snarare orkesterledare än producent (källa: Radar 2017). För den som har kundrelationen, lokal förankring och förmåga att anpassa erbjudandet går det att identifiera en nisch där de finns en betalningsvilja. Det handlar om att förstå sin position i värdekedjan och sedan lägga kraft och energi på det som skapar värde.

Rollen som orkesterledare innebär att man erbjuder kunderna en stor tydlighet kring leveransens innehåll, specificerar alternativ och tilläggstjänster i tät dialog med leverantörer och partners. Kommunikationen är anpassad till målgruppen och sker i flera kanaler; säljare, webb och sociala medier. 

Läs nästa artikel

Trender inom Artificiell Intelligens

Läs nästa: Trender inom Artificiell Intelligens