Marketing for a New Age: Being Digital vs. Doing Digital

Intressant arbete från Deloitte om digitalt mogna organisationer och sådana med en mer traditionell affärsmodell. På ett mindre digitalt moget företag hamnar man i en situation där man uppträder som om man vore digitalt mogna, man vill se digitala ut. Marknadsavdelningen har en stor roll i att upprätthålla denna bild. Läs gärna på på Advertising Age

Deloitte beskriver ett antal egenskaper som särskiljer digitalt mogna organisationer från företag som är mindre mogna. 

  • Kunskap och utbildning går att omsätta på många olika sätt 
  • Flexibilitet vad gäller verktyg, processer och också organisatoriskt
  • Hög förmåga att hantera förändring, både det som är roligt och det som är svårt
  • Knyter nya relationer och samarbetar över gränserna

Läs nästa artikel

De 7 dödssynderna inom utveckling av digital handel - Solteq

Läs nästa: De 7 dödssynderna inom utveckling av digital handel - Solteq