Reklambranschen och hur deras anpassning riskerar att skada deras varumärke och långsiktiga konkurrenskraft.
Open in new tab

Leo who? What happens when holding company client teams swallow agencies

More clients are demanding multi-agency dedicated teams, but what happens to individual shops swallowed by these bespoke solutions?


Läs hela artikeln →
adage.com