Open in new tab

Koordinerad automation med 5g-nät

Redan i dag är gruvan uppkopplad.

Med 5g ska den bli ännu smartare. Och någon gång i framtiden i princip helt autonom under jord.

Ny Teknik har besökt Kankbergsgruvan i Skellefteå.


Läs hela artikeln →
www.nyteknik.se