Open in new tab

Kontinuerlig utveckling – en växande trend

Mest populär är kontinuerlig integration bland företag med 100 – 999 anställda, drygt 65 procent av de tillfrågade arbetar så i det segmentet.

Men både segmenten 26 – 99 och fler än 1 000 anställda har hängt på det här arbetssättet, med andelar på klart över 60 procent. Föga förvånande har de riktigt små företagen inte kommit i gång i lika hög utsträckning.

Bland företag med 1 – 5 anställda är det bara cirka 45 procent som jobbar med kontinuerlig integration. Användningen av kontinuerliga leveranser följer samma mönster, men som sagt på en lägre nivå.

Både bland företag med 100 – 999 anställda och bland de med fler än 1 000 anställda har drygt 52 procent kommit till skott. För företag med 26 – 99 anställda är andelen 49 procent.

Återigen ligger de riktigt små företagen (1 – 5 anställda) efter, med en andel på drygt 35 procent. Vad gäller intresse bland utvecklare finns det ett område som de lockar de allra flesta.

Det är, föga förvånande, AI och maskininlärning.


Läs hela artikeln →
techworld.idg.se

Läs nästa artikel

Top AI, Machine Learning and Analytics Trends for 2019 and beyond

Läs nästa: Top AI, Machine Learning and Analytics Trends for 2019 and beyond