Open in new tab

Konsultexperten: Genom innovation utvecklar du både dig själv, kunden och företaget

Det märks kanske snabbast i ett mindre bolag eller affärsområde när tidsplaner inte håller, när system inte stöttar arbetet och när administrationen prioriteras ner, liksom tiden för reflektion och återhämtning.

Därför är det viktigt att tänket kring planering, innovation och reflektion blir en del av företagets DNA, integrerat i företagskultur och processer. Jag har pratat med flera konsultbolag i olika storlek, som tänkt till och jobbar proaktivt, och de flesta säger samma sak.

De satsar cirka 20 procent av sin arbetstid på utvecklings- och administration i vardagen. Alla är olika bra på att leva det fullt ut, men om företaget har processer som stöttar beteenden som underlättar planering, innovation och reflektion finns det inga ursäkter för att låta bli.

Alla vinner på ett långsiktigt och hållbart tänk: kunder, medarbetare och konsultföretagen själva. Innovation och personlig utveckling ger affärer.

Fler och fler bolag blir bättre på att ta tillvara kraften hos de egna konsulterna för att konvertera det till affärsnytta både intern och externt. Vaimo, som utvecklar e-lösningar på Magento, är ett exempel på ett företag vars erbjudande är en direkt effekt av deras innovationskultur.

När jag intervjuade Vaimos vd David Holender berättade han att det viktigaste är att fundera kring vad och varför man vill jobba med innovation.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se