Open in new tab

Konsultbolagens stora utmaning: behålla sin personal

I går presenterade Stockholms Handelskammare läget för huvudstadens it-sektor, och där flaggade man för att kompetensbristen nu gör att den tidigare tillväxten avtagit.

Och att det skriks efter folk i en it-konsultmarknad som just nu går på högvarv har knappast gått någon förbi. Det gäller inte minst i de tre storstadsregionerna.

Men ofta kanske branschen skriker sig hes om att det saknas rätt kompetens inom det och det viktiga området, i stället för att blicka på nära håll. Mycket av den energi och de resurser som läggs på offensiva rekryteringskampanjer skulle troligen kunna läggas internt, på kompetensväxling i form av utbildningar inom det just nu stekheta området där det för tillfället är helt tomt på kompetens.

Men på en flyktig och växande konsultmarknad är det inte bara svårt att rekrytera, det kan även vara en utmaning att behålla den personal man redan har. På de riktigt stora konsultbolagen är det svårt att bygga den självklara lagkänslan, inte minst eftersom de flesta konsulter sällan finns på plats utan snarare på plats ute hos kunderna.

Det är så klart där de ska vara, men en sådan arbetsmodell främjar knappast sammanhållningen. Och den företagskultur bolagen lyfter fram i sina kampanjer som något fantastiskt och unikt handlar oftast mer om varumärkesbyggande än något som medarbetarna faktiskt brinner för och identifierar sig med.

Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT & Telekomföretagen, säger att den kompetensbrist som konsultbolagen upplever har flera orsaker, och när dessa orsaker samspelar uppstår det gärna stora tomrum.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se

Läs nästa artikel

Lantmäteriet klarar examensprovet – går att göra husköp i blockkedjan

Läs nästa: Lantmäteriet klarar examensprovet – går att göra husköp i blockkedjan