Open in new tab

Känner robotarna din kund bättre än vad du själv gör?

De företag som använder artificiell intelligens på ett optimalt sätt i sin marknadsföring kan få enorma fördelar av detta.

Det gäller inte minst de som har lärt sig utnyttja de nya formerna av maskinell inlärning, säger Peter Thomasson från SAS Institute.


Läs hela artikeln →
www.resume.se