Influencer marketing

Under 2017 tog verkligen influencer marketing fart. Marknadsförararna lockas av att hamna i ett sammanhang där det redan finns en existerande, engagerad målgrupp. 2018 är året då influencer marketing mognar. 

Genomslaget och därmed omfattningen av influencer marketing har nu medfört att metoden måste granskas. I hastigheten har influencer marketing nämligen lyckats trampa både etik och juridik på fötterna.

Även influencers själva har ibland haft svårt för att hantera den kommersialism de råkade hamna i. En del influencers har till exempel förvånats över påståenden att de bryter mot marknadsföringslagen. Läs exempelvis "Kissie stäms av KO" eller om fällda inlägg av Anitha Schulman, Amanda Schulman och Isabella Löwengrip

Den kunskapen har de nu, 2018, och det kommer att förändra relationerna. Några omedelbara ändringar är exempelvis större transparens kring sk samarbeten mot följarna och märkning av inlägg. 

I relationen med marknadsförare och varumärkesägare kan man också förvänta sig ett antal förändringar som följer att professionalismen ökar. Tydliga avtal om vilken relation man har, ersättningsnivåer och förväntade resultat är några områden. 

Riktlinjer och rekommendationer är framtagna (se nedan) och det finns numera också en certifiering (IAB) för influencer-nätverk och agenturer. Certifieringen ligger till grund för att standardisera och kvalitetssäkra avtal, transparens och annonsmärkning.

Influencer marketing är i kraftig tillväxt i Sverige (källa: IRM). Den senaste siffran är företagen investerade en halv miljard kronor i influencer marketing 2016. Det var 40 procent mer än året innan. En inte orimlig gissning är att vi kommer att se samma procentuella tillväxt i år. 

Formaliseringen möjliggör i sin tur att en influencer kan livnära sig på sin blogg eller vlogg. Det blir ett jobb och man utvecklar sin professionalism och lär sig vad som fungerar. Ger innehåll som är regisserat av marknadsförare som följer varumärkesstrategier och brand guidelines flest följare? Eller inte? Så där finns en intressant motkraft mot mer formaliserade samarbeten. 

Läs mer i Top 8 Influencer Marketing Trends for 2018

Handbok för att utforma samarbeten.