Open in new tab

I framtidens skola är digitala verktyg en självklarhet

Sverige ligger i framkant vad gäller den digitala utvecklingen på praktiskt taget alla områden, dock med ett beklämmande undantag: skolan.

På fritiden använder skolans elever dagligen digitala verktyg. De kommunicerar, söker information, kollar på filmer, spelar spel o.s.v.

Men i skolan förbjuds eleverna inte sällan att använda sina digitala verktyg, vilket framstår som en besynnerlig paradox. Många skolor erbjuder istället läroböcker från skolans förråd.

Ofta gamla böcker med föråldrad information och föråldrat språk. Självklart ska inte böckerna ersättas av datorer och internet.

Böcker behövs i nästan all undervisning. Forskningen visar att text på papper är lättare att läsa och ger högre grad av läsförståelse, jämfört med text på skärm.

Men skolans böcker ska givetvis vara moderna och aktuella, inte tio år gamla och de ska förstås gå hand i hand med digitala verktyg.


Läs hela artikeln →
it-pedagogen.se