Hur förhåller du dig till content-monstret?

Jag talade vid ett tillfälle med ett företag som valt bort en potentiell leverantör på grund av en dåligt uppdaterad site. De trodde att leverantörens produkt inte fått uppdateringar på flera år – bara för att deras hemsida inte informerade om de förbättringar som gjorts. Hela 98% tycker det är viktigt med en uppdaterad hemsida enligt undersökningen ”svenska företag på webben” 

Men ju större hemsidor och ju fler sociala medier ens företag finns på så ökar behovet av content. Men att skapa content är en process som kostar både tid och pengar. Dessutom behövs det alltid mer - Så hur förhåller man sig till content-monstret som konstant är hungrig, utan att själv bli uppäten?

Tips på hur man kan gå till väga

  1. Ta reda på vad du har. För mycket content för att se över? Skapa en struktur som fungerar, content är inget värt om inte kunden hittar vad de letar efter. Dessutom är det viktigt att ni har en intern struktur som låter er se över olika kategorier, rubriker och taggar. Detta blir extra viktigt under punkt 3.
  2. Håll er till ett bestämt ämne. Era besökare letar efter specifikt information som de fått uppfattningen att ni levererar. För att inte förvirra besökaren så bör ni hålla er till det ni utlovar. Irrelevans kan vara farligare än content-torka. Även fast nya uppdateringar på en site höjer sitens rank i Google kan irrelevans leda till ett försämrat resultat. Lämnar många av era besökare siten snabbt så anser Google att ni inte matchar sökordet och ni hamnar längre ner.
  3. Skapa hållbart content. Content som går att återanvända, till exempel säsongsbetonat content – en guide rörande skattedeklarationen kommer återfå sin relevans igen om ett år.
  4. Content curation. Content creation är när man skapar content själv från grunden. Detta är en skapandeprocess som tar tid. Ett enklare sätt att arbeta på är content curation. Det handlar om att dela content skapat av andra som ni tror kan vara an intresse för era besökare. (självklart med länk till originalet!) På det sättet kan ni vara relevanta för era besökare och leverera nytt innehåll utan att lägga ner lika mycket tid.

Texten skriven av Celine Derkert