Open in new tab

Han lägger grunden för smarta städer

Det smarta, sensorstyrda samhället där varje flöde optimeras i realtid närmar sig med stormsteg.

Bit läggs till bit, bransch till bransch när världen kopplar upp sig i det som för dagen kallas sakernas internet, internet of things, IoT. – Det är ett område som är både roligt och utmanande, säger Claes-Håkan Johansson, som sedan ett halvår tillbaka är cio på Tyréns, ett konsultbolag inom samhällsbyggnad, där IoT är en av grundpelarna. Företaget jobbar med ett 20-tal områden, till exempel vägar och broar, järnvägar, fastig­heter, miljö, avfall och hållbarhet.

I samtliga fall erbjuds nya möjligheter med IoT, och flera personer arbetar med att ta fram lösningar. Som cio är det Claes-Håkan Johanssons roll att möjliggöra IoT-resan genom att se till att det finns en bra infrastruktur på plats.

– Det är en bit kvar men målet är att sätta upp en miljö som stödjer utvecklingen och drar nytta av synergier, säger han. IoT-projekt kräver exempelvis att enorma mängder information överförs och analyseras, så det gäller att ha en infrastruktur som kan hantera alla transaktioner.

– Mycket av mitt arbete handlar om att se till att vi kan skapa den här miljön genom att nyttja resurser och hårdvara på ett klokt sätt och ta in rätt kompetenser, säger han. De flesta IoT-projekt som Tyréns är inblandat i handlar om förebyggande underhåll.


Läs hela artikeln →
cio.idg.se