George Bashiri, Pedab om hostingföretagens utmaningar

Det är dyrt att bygga datacenter och när kundernas betalningsvilja sviktar, marginalerna pressas. Lösningen är att lyckas kombinera volymaffären med väl utvalda och kostnads effektiva lösningar. Det gäller att välja sina samarbetspartners noga, partners som är beredda att utveckla, dela risk, och hjälpa dig att hålla dina löften till kund.

Många hostingföretag jag träffar berättar att de börjar känna av den tuffa globala konkurrensen även lokalt. Jag är inte förvånad, det som händer nu är att branschen mognar med allt fler leverantörer som slåss om kunderna. 

Antalet kunder som köper IT som tjänst ökar, även om det är från låga nivåer, så kommer det att öka konkurrensen mellan fler aktörer om samma affär. Kunderna (oftast IT-avdelningen) har utvecklat sin kravbild och fått större utmaningar, förutom att IT ska bli mer effektiv så ska IT även bidra med mer och bidra till digitaliseringen och transformation, men samtidigt ökar inte IT-budgeten.

Kompetenta kunder beställer unika lösningar men betalningsviljan är lägre än tidigare eftersom kunderna upplever att det finns många leverantörer av mer eller mindre samma tjänst. Många leverantörer måste "bjuda på" kundanpassning vilket minskar lönsamhet. Kunderna är inte uttalat lojala utan byter leverantör när ett bättre erbjudande presenteras. 

Samtidigt krävs hög teknisk kompetens, vilket är en bristvara och kräver stora investeringar i dyr utrustning. 

Lösningen är att lyckas kombinera två strategier: 

  • Hitta en kostnadseffektiv bas, i form av en automatiserad miljö, som kräver färre resurser.
  • Hantera komplexa lösningar, bygga nya tjänster.
  • Kalkylera fram realistiska kostnader för on-boarding och differentiera sig mot konkurrenterna. 

För att lycaks krävs det som sagt att man noga hittar sina samarbetspartners, leta efter partners som är beredda att utveckla och dela gemensamma mål, risker och hjälpa dig som sagt att hålla dina löften till kund.

Läs nästa artikel

Morgondagens hostingbolag är orkesterledare

Läs nästa: Morgondagens hostingbolag är orkesterledare