Open in new tab

GDPR och LDHT

Jag är just tillbaka från vår moderorganisations World Federation of Advertisers (WFA) årliga globala konferens, denna gång arrangerad av Japanska Annonsörorganisationen (JAA) i Tokyo. Innehållet som sköljer över en under en vecka som denna tar tid att bearbeta och det finns spännande frågor att återkomma till framöver.

Föga överraskande diskuterades även GDPR på tvären, bredden och längden under veckan!


Läs hela artikeln →
www.annons.se