Fyra sätt att organisera för förändring - bloggpost

Tonen skärps kring den intensifierade konkurrensen i IT-branschen. Alternativen branschens företag har är två; producera och sälj till lägst kostnad till många eller hitta er unika differentiering och nischa erbjudandet där den som ser värdet.

Oavsett om det är 12 månader dit eller 24 månader dit så händer det nu och det finns ingen tid att förlora. Digitaliseringen är kraften som driver på kravet på förändring just nu. En utmärkt artikel är ”4 sätt att organisera för förändring - Vilken väg väljer ni?”, skriven av David Ståhlberg. David har identifierat fyra olika sätt för ledningen att förhålla sig till förändringsarbete, med digitaliseringens möjlighet som utgångspunkt. 

  • Ledningen är i grunden ganska ointresserad av digitaliseringens möjligheter och förändringsarbetet sker lite vid sidan om. Insatser görs med det är mer en fråga om symbolhandlingar än genomgripande förändring. 
  • Ledningen storsatsar och skapar en enhet av typen innovationslabb där allt fokus är på framtiden och ny teknik. Risken är att digitaliseringen sker inom denna enhet, som har en helt annan företagskultur och att bolaget i övrigt inte påverkas i någon högre grad. 
  • Ledningen gör ingenting. Organisationen börjar då ta saken i egna händer för att inte hamna alltför långt efter i utvecklingen. Gerillaarbete under radarn kan kanske kännas bra men riskerar att splittra företaget, konsumerar medarbetarnas energi och utnyttja resurser ineffektivt. 
  • Ledningen i det företag som har störst möjlighet att lyckas arbetar för en organisation i ständigt lärande med en förändringsvision.  Digitalisering måste ske ”end-to-end”, i alla delar i värdekedjan med samma mål för ögonen. När medarbetarna har samma mål och kan tala om samma mål är förutsättningarna att lyckas med förändring betydligt bättre.

Läs hela David Ståhlbergs artikeln på Linked In.  

Läs nästa artikel

Ny studie: B2B-köparens kundresa blir alltmer digital

Läs nästa: Ny studie: B2B-köparens kundresa blir alltmer digital