Open in new tab

Från passiv till aktiv medarbetare | Motivation.se

Susanna Stellnert, VisionBoard: Utvecklande medarbetarskap en nödvändighet i dagens arbetsliv.

I dagens föränderliga arbetsliv behöver inte bara ledare utvecklas, utan även medarbetare. Ett aktivt medarbetarskap är en förutsättning för att verksamheten ska fungera och klara av att anpassa sig efter snabba förändringar.

Medarbetarna måste vara delaktiga, engagerade och ansvarstagande, både på individ- och gruppnivå. Men utvecklingen från passivt till aktivt medarbetarskap är ingenting man bara kan "beordra" – som ledare måste man ge individen och arbetsgruppen rätt förutsättningar för att utvecklas.


Läs hela artikeln →
www.motivation.se