Nya samarbeten när IT-branschen industrialiseras

IT-branschen är mitt uppe i en ganska svettig transformation. Den traditionella och stabila värdekedjan är idag ersatt av värdenätverk. Driftföretag, applikationsutvecklare och IT-återförsäljare behöver samarbeta eftersom när de kompletterar varandra kan de skapa mer värde tillsammans.

Idag är konkurrensen stenhård om kunderna. Genom nya samarbeten ger man kunden en bättre lösning. När man uppdaterar sitt arbetssätt ökar man sina möjligheter att vara relevant (=öka värdet och därmed betalningsviljan) till en IT-marknad i transformation.

Pedab har identifierat två kloka samarbeten där båda partner står som vinnare i en IT-bransch i full transformation. 

Hostingpartner åt applikationsutvecklare

MSP:erna är en attraktiv samarbetspartner för många applikationsutvecklare. En vanlig situation är att applikationsutvecklare hostar en del applikationer själva och man har en delvis en egen miljö för utveckling, testning, m.m. i molnet. Däremot är förväntan att den färdiga applikationer sedan körs i antingen kundernas egna moln eller i MSP:ns privata moln. Kunderna däremot vill gärna att applikationsutvecklarna också ska kunna vara hostingpartner när applikationerna väl är färdigutvecklade. Eftersom de inte har egen kärnkompetens inom drift hanterar man efterfrågan genom att inleda nya samarbeten med driftföretag för att tillsammans möta kundens behov.

Hostingpartner åt IT-återförsäljare

En annan grupp företag som är en attraktiv samarbetspartner för MSP:erna är alla de IT-företag som har sin bakgrund och sin kärnkompetens inom traditionell återförsäljning av hårdvara. För att hjälpa sina kunder utöver hanteringen av IT-inköp söker den här typen av företagsamarbeten för att hjälpa sina kunder med att sätta upp hybridmiljöer. IT-återförsäljare och MSP kan gemensamt erbjuda kunderna en helhetslösning med kompetens på flera områden. Från nätverk till ekosystem