Open in new tab

Från lånecyklar till busstidtabeller – nu öppnas all trafikdata upp

Den svenska trafikdatan görs tillgänglig för tredjepartsaktörer.

Det handlar om data från kollektivtrafikens alla aktörer, vägdata från Trafikverket, uppgifter om var det går att hyra bilar eller hitta lånecyklar – allt ska bli åtkomligt. Vid sidan av väderdata och kartdata är trafikdata väldigt användbara för den som vill utveckla tjänster.

Och nu händer det grejer på det området efter att en EU-förordning klubbades i höstas. Förordningen innebär att alla berörda myndigheter och operatörer i alla medlemsländer är skyldiga att tillhandahålla metadata i en nationell åtkomstpunkt som är öppen för alla.

I Sverige är det Samtrafiken, kollektivtrafikaktörernas samägda bolag för gemensamt utvecklade it-tjänster, som driver arbetet vars första fas ska vara klar till december 2019. – Alla aktörer är inte medvetna om att det här är på gång så jag vill nog utfärda en liten varning – alla har inte greppat i tid att det är mycket som måste göras, säger Håkan Östlund, tjänsteansvarig för trafikinformation på Samtrafiken. Redan i dag går det att komma åt data från den svenska kollektivtrafikens aktörer i det som kallas Trafiklab, som drivs av Samtrafiken. Trafiklab erbjuder tidtabellsinformation med öppna api:er och har också lett till att utvecklare tagit fram tjänster som Resledaren, Sthlm Traveling och Res i Sthlm. Även Google tar in data från Trafiklab i sin tjänst Google Transit. Men vad är då skillnaden gentemot dagens Trafiklab?


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se