Open in new tab

Företag frustrerade över öppna data – motarbetas aktivt av myndigheterna

Öppna data har länge pekats ut som en nyckel för att skapa nya tjänster och nya företag.

Men trots det är det Sveriges akilleshäl när det gäller digitalisering och i EU:s senaste rankning hamnade vi först på plats 22 när det gällde öppna data inom e-förvaltningen. Och fortfarande är tillgången på data bristfällig enligt en studie som Bisnode gjort med stöd från Vinnova och där tio företag djupintervjuats – Blixtvakt, Doublecheck, Hemnet, Hitta, Journalism++, JP Infonet, Resledaren, STHLM Traveling, UC AB och Bisnode självt.

Men trots olika utgångspunkter känner sig de flesta av företagen aktivt motarbetade av myndigheterna. De pekar ut sådant som att myndigheter vägrar göra sina data tillgängliga digitalt och i stället lämnar över utskrivna databaser eller att de sätter omotiverat höga avgifter. .

– Många företag försöker få kontakt med myndigheter och förklara sina behov men det är svårt. På många håll finns ingen som har ansvaret – de ser det inte som en viktig fråga, säger Ola Eriksson. – I många fall har myndigheterna inte definierat varför det är viktigt.

De har öppna data inskrivet i något policydokument men de har inte på djupet förstått samhällsnyttan. Samtidigt finns det goda exempel.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se