Fem trender som ändrar ekosystemet

Ekosystem eller "eco system" seglade upp som ett svengelskt nyord för några år sedan. Nu pratar vi om det digitala ekosystemet och här är det hård kamp. 

Det digitala ekosystemet är den miljö i vilken dagens verksamheter måste konkurrera. Jämför ditt ekosystem med en sjö eller en skog. Här finns företag, kunder och leverantörer och de påverkar varandras livsmiljöer och betingelser. När ekosystemet ändras händer det saker som bringar ekosystemet ur balans. Det kända ersätts av det okända. Vad analytikerna pratar om nu är att den som kan göra något av ny teknik och viktiga trender, kommer att konkurrera ut sina passiva konkurrenter. 

Fem trender som ändrar ekosystemet, enligt Radar: 

  1. Verksamhetens digitalisering.
  2. Tillväxt för tekniker som IoT, AI, VR samt smarta assistenter.
  3. Plattformsekonomi och värdenätverk som ersätter traditionella värdekedjor.
  4. Sensordrivna affärs- och tjänstemodeller.
  5. Flödesoptimering som affärsutvecklingsmodell 

En IT-organisation på ett företag som har bestämt sig för att vinna i sitt ekosystem kommer att förändras kraftigt, den kommer att förändra både arbetssätt, fokus och organisation.  Bland annat pekar analytikerna på att företagen kommer att köpa in mer IT-drift och förvaltning. Orsaken är att IT-leverantörernas intensiva konkurrens har resulterat i att leverantörerna idag kan producera IT så mycket effektivare än vad den egna IT-organisationen kan klara av. Det blir helt enkelt billigare att köpa in IT än att producera den själv. 

Samtidigt ska IT-avdelningen stötta verksamheten med mer innovativ IT, en roll och ett uppdrag som till sin natur är en decentraliserande och utåtriktad roll. Man går ifrån att vara en optimerande expert med ett mer introvert fokus, till att vara en av flera i ett innovativt team som ska utveckla digitala kundlösningar. Det är uppenbart att detta inte är ett självklart och enkelt steg för alla att ta. 

Vad man kan konstatera är att IT får två ben att stå på; ett ben som fokuseras på standardiserad och kostnadseffektiv IT-leverans, och ett ben som fokuserar på utveckling och innovation. Källa: Radar Ecosystem Specialists, 2017. Läs nästa artikel

Radarbloggen: 13 steg för GDPR i kundtjänsten

Läs nästa: Radarbloggen: 13 steg för GDPR i kundtjänsten