Open in new tab

Fem tips från experten – så får ni fart på era digitala innovationer

Ska CIO verkligen vara ansvarig för innovation?

KPMG's globala CIO Survey visar att 60 procent av globala cio:er nu försöker ta ansvar för innovation. Men finns det någon självklarhet, eller ens logik, bakom varför en cio ska ta ansvar för innovation – ett kompetensområde som egentligen ligger långt ifrån en it-ledares ansvar?

Jo då, det är en naturlig konsekvens av att de flesta innovationerna sker inom ramen för det som vi kallar digitalisering. Andra undersökningar visar att de tekniska områden som är mest drivande för innovation är: 1.

Internet of Things . 2. Robotics/automatisering. 3.

AI och kognitiv teknik. Hela topplistan består alltså av digital teknik.

Faktum är att det är få innovationer som inte baseras på, eller minst har delkomponenter som består av, informationsteknik.


Läs hela artikeln →
cio.idg.se