Open in new tab

Färsk rapport: därför går det så trögt med digitaliseringen

När Forrester Research frågade över 1 500 beslutsfattare hur det går med digitaliseringen, svarade 56 procent att de håller på med den, och 22 procent att de inte kommit igång.

Men 21 procent svarade att de var klara – vilket analytikern Ted Schadler tolkar som att de inte förstår sig på holistisk förändring. Företag blir aldrig färdigförändrade, utan kommer att vara i ständig förändring.

"Att anamma digital teknik och digitala affärsmodeller är enda vägen framåt i en värld där kunden har makt och distruptiva uppstickare snabbt kan utnyttja friktion och brister i marknaden", skriver han i sin rapport, som fått den tydliga titeln "The Sorry State of Digital Transformation in 2018". Några av de största tecknen på att digitaliseringen går trögt hittar Schadler i statistiken för specifika funktioner i företags kärnverksamhet.

Till exempel är det bara 34 procent i finans- och försäkringsbranschen som digitaliserar sin marknadsföring, 31 procent som digitaliserar säljet, och bara 45 procent som digitaliserar kundservice. I detaljhandeln, där allt kretsar kring kunden, ser det inte mycket bättre ut: motsvarande siffror där är 43, 46 respektive 54 procent.

Tillverkande industri har lägst sifror, bara en knapp tredjedel digitaliserar någon av funktionerna ovan. En annan varningsklocka för Schadler är att för få CIO:er anammar den senaste tekniken: 29 procent investerar i IoT, bara 17 procent i AI, 11 procent i blockkedjan och 10 procent i AR. – Mjukvara, molnet och ny teknik kommer att bli affärstillgångar, inte bara möjliggörare av digitala affärer.


Läs hela artikeln →
cio.idg.se