Open in new tab

Få aktivitetsbaserade kontor tar höjd för förändrade digitala arbetssätt

Det är ingen vild gissning att det i skrivande stund planeras, utformas och byggs aktivitetsbaserade kontor för hundratals miljoner kronor runt om i Sverige. Mer sannolikt miljarder.

Och det är jättebra att det satsas på att utveckla våra fysiska arbetsmiljöer. Dessvärre läggs det alldeles för lite tankekraft och energi på att utforma digitala arbetssätt och anpassa kontoren efter dem.

Det innebär att man ofta asfalterar kostigar. Ofta används dessutom begreppet aktivitetsbaserat kontor som en omskrivning av vad det egentligen handlar om – kostnadsbesparingar.

Det egentliga syftet är att spara in på kontorsyta och därmed minska kostnader. Sådana kontor har dock ett eget namn: flexkontor.

Man minskar antalet arbetsplatser och räknar kallt med att en viss andel av personalen arbetar hemifrån någon eller ett par dagar i veckan för att kalkylen med färre arbetsplatser ska gå ihop. Man kan också säga att arbetsgivaren med flexkontor kostnadsfritt utnyttjar kontorsyta (och inredning, värme, el, uppkoppling, kaffe, städning ...) hemma hos de anställda.

I ett aktivitetsbaserat kontor finns det istället fler platser att välja att arbeta på än vad det finns medarbetare på kontoret.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se