Open in new tab

Eworkbarometern 2018: Strålande tider för IT- och teknikkonsulter

Nio av tio konsulter rapporterar fortsatt god och eller ökad beläggning och 38 procent tror på höjda timarvoden under det närmaste året.

Det framgår av Eworkbarometern för 2018. "Den rekordoptimism som vi såg i fjolårets undersökning bland konsulter håller i sig.

Framtidstron i år är oförminskat stor. Fler än varannan konsult tror att efterfrågan kommer att öka ytterligare.

Och detta återspeglas i hur vårt första kvartal utvecklat sig", säger Zoran Covic, VD för Ework Group. Eworkbarometern mäter efterfrågan och prisutvecklingen bland konsulter inom IT/telekom, teknik och verksamhetsutveckling sedan 2007 och är den största i sitt slag. Av svaren framgår att 90 procent har oförändrad eller ökad beläggning jämfört med för ett år sedan.

I förra Eworkbarometern från maj 2017 var denna siffra 89 procent. Endast 10,3 procent redovisar minskad beläggning.


Läs hela artikeln →
it-finans.se