Europeernas attityd till digitalisering och automatisering

Ju mer man vet om IT och tekniska möjligheter, desto större fördelar tror man att digitaliseringen kommer att föra med sig. Det är det övergripande insikten i en rapport som publicerades våren 2017. Den tar upp digitaliseringen ur många perspektiv, bland andra AI, robotar, IT-säkerhet och hälsa.

För att välja ett av flera perspektiv väljer vi det som handlar om förtroendet för material som publiceras på nätet. Under senare år har många fått upp ögonen för hur viktigt det är att fundera över vem som står bakom ett visst material och syftet med publiceringen. Inte mer än sju procent av de tillfrågade anser att innehåll som publiceras på sociala medier generellt går att lita på. Läs mer i rapporten Special Eurobarometer.