Open in new tab

En enad bransch sågar planerna på statlig it-drift

Att samla flera myndigheters it har varit på tapeten länge.

Och i somras konkretiserades de planerna när regeringen gav Försäkringskassan i uppdrag att erbjuda it-drift till de myndigheter som är intresserade. Att det skedde just i somras är så klart ingen slump.

Tidigare har det främst handlat om att det är ekonomiskt fördelaktigt att köra it-stordrift för myndigheter. Men efter skandalen på Transportstyrelsen var det framför allt säkerhetsaspekten som lyftes fram.

Pratar man med aktörerna i den svenska it-branschen är det ganska tydligt hur de ser på initiativet. De stora outsourcingleverantörer som har svarat på våra frågor har för en gångs skull lagt ned stridsyxan och står istället enade på en och samma sida.

Planerna på att dra igång statlig it-drift möts med en kombinerad förvåning och skepsis. – Jag pratar inte enbart utifrån Tietos perspektiv, utan slår gärna ett slag för hela branschen.

Vi har väldigt bra konkurrens i Sverige med många bra leverantörer, både stora och medelstora.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se