Din mest krävande kund är din ”golden ticket” till din framgång

I och med att världen digitaliseras öppnas även möjligheterna för din trognaste kund att hitta nya leverantörer och samarbetspartners. Det blir allt viktigare att sticka ut och säkerställa att man skiljer dig från sin närmsta konkurrent, men hur gör man det?

Jag heter George Bashiri och arbetar som affärsutvecklare på Pedab med fokus på molntjänster och hostinglösningar.  Jag har under ett antal år fått äran och träffa en hel del kunder som utvärderar hur de med hjälp av modern IT kan skapa det där mervärdet som gör att just deras företag skiljer sig från mängden och bli mer unika på sin marknad.  Få av dessa företags kunderbjudanden och målgrupper är den andra lik i form av bransch, industri, geografi men ändå ser jag tydliga tecken på en gemensam nämnare. De vill alla förstå hur de kan förbättra deras IT-baserade system eller erbjuda högre kvalité i sin leverans till kund. Alla dessa företag ställer sig samma fråga: hur kan de ändra sin affärsmodell och förbättra sin leveransmodell så att deras erbjudande bättre anpassas efter kundens efterfrågan?

Att ständigt kunna utveckla sin affärsmodell blir i framtiden en väsentlig och viktig del i alla företags verksamhet.  Hur gör vi det då? Till att börja med måste vi lära oss hur vår kund verkligen använder vår produkt från ett produktutvecklingsperspektiv. Vi måste även se till att vi förstår vad kunden tycker om oss som leverantör utifrån ett marknadsperspektiv och allt däremellan.  Att få hela organisationen att jobba tillsammans blir oerhört viktig. Och det krävs ett samarbete som sträcker sig utanför den egna avdelningen från drift och produktansvariga till affärsutvecklare, sälj och marknadsorganisationen samt organisationens VD.

Tack vare samhällets digitalisering öppnas det nu upp för nya sätt och nya platser att göra affärer men det öppnar också upp för nya möjligheter med nya leveransmodeller i molnet. Och i takt med att kunden mognar för nya digitala plattformar så växer även kundens marknad.   Utvecklingen går ständigt framåt och har flyttat från CAPEX (Capital Expenditures) eller anläggningskostnader till OPEX (Operating Expenditures) dvs. löpande kostnader för att underhålla en produkt, tjänst eller ett system. Men vår mest krävande kund kommer inte att låta det stanna vid ett skifte från Capex till Opex. Förbered dig på att denna kund på sikt inte heller kommer att nöja sig med att du som leverantör skapar en funktionell leverans med tjänster som ”XaaS”. Kan du som leverantör av din tjänst eller produkt påvisa detta mervärde och leverera nyttan redan innan köp så kan jag nästan lova att din mest krävande kund kommer att vara beredd att stanna kvar hos dig.

Vem är din mest krävande kund?  Boka ett möte och ställ frågor, hur vill de köpa din produkt eller tjänst idag och i framtiden? Mycket av svaren till hur din verksamhet kan utvecklas oberoende om du vill vara verksam i Sverige, norden, Europa eller världen kan du få på frågan vad det är som skulle göra deras liv lättare.  Jag har under åren sett företag utveckla sina organisationer och kan av erfarenhet hävda att det minst sagt är ett tufft uppdrag att skapa det där mervärdet som på bästa sätt ska komplettera verksamheten.  Men de som lyckats är de som haft sin mest krävande kund i åtanke. Med hjälp av dessa kan vi få en måttstock att använda oss av för att utöka vårt erbjudande, att jämföra oss med konkurrenter och att testa hur lösningar tas emot på denna ständigt växande marknad full av möjligheter.

Läs nästa artikel

Radering av backuper – en av många huvudvärkar för it-chefer inför GDPR

Läs nästa: Radering av backuper – en av många huvudvärkar för it-chefer inför GDPR