Digitaliseringen och mediebranschen

Digitaliseringen ger nya förutsättningar att arbeta effektivare och öka kundens upplevelse. Det gäller de flesta branscher, inte minst mediebranschen som vi har valt att kika närmare på. Rapporten är upplagd med tydliga rubriker och korta citat och ger en snabb inblick i utmaningar och tankar i mediebranschen. 

Några utmaningar som branschen måste hantera: 

  • Mediekonsumentens klickar snabbt mellan medieplattformar och konsumerar text, bild och film dygnet runt
  • Annonsörerna ställer krav på att nå väldigt smalt och precist
  • Digitala lösningar för att öka kundens upplevelse är en vision för många leverantörer, men det krävs resurser och kompetens

Detta PM riktar sig till alla som har ett intresse för hur media- och upplevelsebranschen i Sverige kommer att behöva konkurrera om användare och besökare i framtiden.  Vi har pratat med 24 personer verksamma i branschen och sammanställt deras svar i detta PM. 

Ladda ner: Kabelklippare & skärmskiftare Den svenska mediabranschen i stor förändring