Open in new tab

Digitalisering ingen garanti för ökad produktivitet

I en era av digital transformation, när företag är fokuserade på att införa digitala lösningar och dra nytta av innovationer inom automatisering och AI, är försvinnande produktivitetsförbättringar en gåta.

Det står att läsa i rapporten "Solving The Productivity Puzzle: the Role of Demand and the Promise of Digitisation" från McKinsey Global Institute. Och visst blir man fundersam över en beskrivning av svag produktivitetsökning i tider av storsatsningar på olika typer av automatisering, inte minst med hjälp av AI. Vad är det som händer? McKinsey har tittat på statistik fram till 2016, men tyngdpunkten för analyserna ligger på perioden 2010–2014.

Man kan förstås spekulera om att utvecklingen varit mer positiv de allra senaste åren, men flera skäl talar för att ta de siffror som nagelfars på allvar. Inte minst att de kan tänkas visa på en utveckling som fortlöper.

Och enligt McKinsey så inleddes den stora digitaliseringsvåg som pågår just 2010. Man tycker att den borde ha gett positiva effekter under tidsperioden 2010–2014.

Produktivitet definieras som bruttonationalprodukt (bnp) delat med det totala antalet arbetade timmar i ett land. Med andra ord ett mått på hur effektivt man arbetar, sett i ett ekonomiskt perspektiv.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se