Open in new tab

Digitalisera Sverige

För att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering måste vi våga tänka nytt och experimentera.

Välj nya former för en hållbar digital samverkan, nationellt och internationellt! Gift ihop Vinnovas forskningsprogram kring innovation med de engagerade generaldirektörerna i eSamverkansprogrammet och bygg starka kopplingar till näringslivet, skriver Lilian Klasson, vd på Stratvise.


Läs hela artikeln →
computersweden.idg.se