Digitalchef – rollen bör vara borta inom fem år

Digital innovation sker idag i allt större utsträckning i verksamheten snarare än i IT-organisationen. Därför har yrkestiteln CDO uppkommit. Vad man ser nu är att rollen inte har fungerat och Radar ger sin förklaring i den tredje delen av rapporten "Den perfekta stormen".

En ny specialiserad administrativ tjänst varje gång ett relativt brett och dåligt definierat teknikområde flyttas upp högst på dagordningen är inte rätt väg att gå. För traditionella verksamheter kan rollen leda till ökad skugg-IT, en IT som innebär risk både i form av dålig kontroll och ökade cyberhot. CDO-titeln bör därför vara passé och avskaffad inom 4-5 år när digitaliseringsdammet lagt sig.

CDO-rollen är för bred och dåligt definierad. Den representerar en administrativ lösning på ett tekniskt problem, säger Måns Wallin, senior rådgivare på Radar.

Samtidigt lägger verksamheterna för stor kraft på att själva försöka uppfinna hjulet, i form av projekt för digital innovation. De skulle få en betydligt större avkastning på investerat kapital genom att istället utnyttja den innovation som sker i industriell skala hos de stora IT-fabrikerna.

När en allt större del av IT-leveransens komponenter standardiseras med exempelvis molntjänster blir det svårare och svårare att motivera egen produktion för alla utom de som sitter på skalfördelarna.

Källa: I tredje och avslutande delen i serien ”Den perfekta stormen” visar Radar att digitalchef, CDO (Chief Digital Officer), är en yrkesroll som snart kommer att vara passé.